23/03/2023 - Papenstappers


 Eddy Keuninckx    27 mrt. 2023 : 20:06
 Niets    Informatief

23/03/2023 - Papenstappers

27 19h46m46s 001
Expeditie Natuurpunt is een fondsenwervingsactie om geld in te zamelen om de natuurgebieden van Natuurpunt verder te kunnen uitbreiden door het aankopen van nieuwe gronden. Dit jaar is de afdeling Bekkevoort-Diest niet alleen een gastafdeling voor de start van de Zwarte Beek route, maar hebben we ook een team dat mee stapt ten voordele van Papenbroek. Ons team heet de Papenstappers en we hopen op uw gulle steun.

Klik hier