Algemene Voorwaarden en Privacy

Algemene Voorwaarden en Privacy
Natuurpunt leeft de GDPR na, de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens. Wat dat voor jou betekent, lees je hieronder. 


In het kort

Lidmaatschap 
Natuurpunt bewaart jouw gegevens bij het afsluiten van een lidmaatschap. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde databank van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. We gebruiken jouw adresgegevens om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, nieuws en standpunten via het tijdschrift Natuur.blad en elektronische nieuwsbrief. Op basis van deze databank kunnen Excel-lijsten getrokken worden om de plaatselijke afdelingen toe te laten hun werking te organiseren. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na het stoppen van je lidmaatschap bewaard. 

Niet-leden 
Neem je als niet-lid deel aan onze activiteiten of vraag je informatie aan, dan nemen we je gegevens op in een beveiligde lijst. Treed je gedurende op geen enkele manier in interactie met Natuurpunt, dan worden je gegevens gewist na maximum 5 jaar. Ben je geïnteresseerd in onze werking en gaf je je uitdrukkelijke toestemming om op de hoogte gehouden te worden? Ook dan bewaren we je gegevens in een apart, beveiligd bestand. Je kan altijd laten weten die communicatie niet meer te willen ontvangen.


Uitgebreide privacyverklaring

Natuurpunt hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg. Natuurpunt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).  Deze privacyverklaring is van toepassing op de unie van vzw’s die samen Natuurpunt vormen. Natuurpunt is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die je ons verstrekt. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt kan dit via onderstaande contactgegevens: Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen privacy@natuurpunt.be - Tel: +32 15 29 72 20 - www.natuurpunt.be 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
Wij gebruiken jouw gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben. Deze doeleinden zijn:
 • Het beheer en de hernieuwing van lidmaatschappen
 • Het verzenden van het ledenblad en andere verenigingsbladen, waaronder regionale en lokale afdelingsbladen
 • Het verzenden van e-nieuwsbrieven over onze werking en de resultaten
 • Het verzenden van uitnodigingen voor activiteiten
 • Het bekomen van prospectiedoelgroepen voor de ledenwerving, het opzetten van ledenwervingstrajecten en het verzenden van mailings voor giften- en ledenwerving
 •  De toekenning van ledenvoordelen bij onze commerciële partners
 • Het beheer van je online profiel door jou zelf, zodat je vlot kan inschrijven op activiteiten en kan genieten van ledenvoordelen
 • Het bekendmaken van het winkelaanbod en promotieacties aan webshopklanten
 • De prospectie en opvolging van de contacten met kandidaat-erflaters en major donors
 • Het beheer en de opvolging van het vrijwilligersbestand en de bestuursmandaten
 • Het organiseren van cursussen, webinars, campagnes en overige activiteiten
 • Statistisch onderzoek om onze werking te evalueren en te verbeteren
 •  De boekhouding en het beheer van klanten en leveranciers
 • Het bekomen van subsidies door de overheid
  Natuurpunt baseert zich daarbij op volgende gronden:
 • Uitvoering van een overeenkomst bv. bij lidmaatschap of bij inschrijving op een betaalde activiteit hebben we jouw gegevens nodig.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen bv. voor de boekhouding en voor subsidiereglementen zijn we verplicht om een aantal gegevens bij te houden.
 • Een afgewogen gerechtvaardigd belang, bv. om jou te kunnen informeren over onze werking en je uit te nodigen op onze activiteiten registreren we je mailadres.

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 
Wij verwerken jouw gegevens enkel wanneer dit nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Natuurpunt kan daarvoor volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen: 
Leden
 • Naam, adres en contactgegevens
 • Persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
 • Automatische logging van de adreshistoriek
 • Financiële gegevens: rekeningnummer, betaalgegevens lidgeld
 • Gezinslidmaatschap: partner
 • Eventuele voorkeur voor een lokale afdeling naar eigen keuze
 • Overige info zoals aanbrenginfo en de reden van opzegging van het lidmaatschap

Abonnees nieuwsbrieven
 • Naam, mailadres en provincie
 • Persoonskenmerken (geboortedatum)
 • Voorkeuren nieuwsbrieven   

Donateurs
 • Naam, adres en contactgegevens
 • Persoonskenmerken (geboortedatum)
 • Automatische logging van de adreshistoriek
 • Financiële gegevens: rekeningnummer, betaalgegevens en begunstigd project
 • Indien relevant voor fiscaal attest: partner   

Vrijwilligers
 • Naam, adres en contactgegevens
 • Persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
 • Automatische logging van de adreshistoriek
 • Vrijwilligersfuncties, gevolgde vrijwilligersopleidingen
 • Historiek inschakeling als lesgever   

Deelnemers aan cursussen, webinars, campagnes en andere activiteiten
 • Naam, adres en contactgegevens
 • Persoonskenmerken (geboortedatum)
 • Automatische logging van de adreshistoriek
 • Financiële gegevens: rekeningnummer, betaalgegevens
 • Interessegebieden
 • Historiek inzake uitreiking diploma, getuigschrift of badge van natuurgidsen
 • Gegevens nodig voor de uitreiking van leerbewijzen aan cursisten   

Kandidaat erflaters en major donors
 • Naam, adres en contactgegevens
 • Persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
 • Informatie betreffende het legaat
 • Historiek van de contacten
 • Overige info zoals lidmaatschap van Natuurpunt, aanbrenginfo, voorkeur begunstigd project 

Klanten webshop
 • Naam, adres en contactgegevens
 • Bestelinformatie
 • Lidmaatschap van Natuurpunt   

Prospectiedoelgroepen voor ledenwerving
 • Naam, adres en contactgegevens
 • Herkomst van de gegevens (bv. Bisnode Belgium) 

Klanten, leveranciers en commerciële partners
 • Naam, adres en contactgegevens
 • Financiële bijzonderheden zoals BTW-nummer of ondernemingsnummer, rekeningnummer
 • Bestelinformatie en gegevens inzake het betalingsverkeer 

Bezoekers website 
Bij elk bezoek aan onze website verzamelt Natuurpunt persoonlijke informatie die nodig is om een optimale werking van de site te garanderen. Natuurpunt maakt daarvoor gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die tijdens je websitebezoek op de harde schijf van jouw computer worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld jouw taalvoorkeur, zodat je die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan onze website. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Als u dat niet wilt, kan je via de browserinstellingen op uw computer reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. 

Natuurpunt maakt gebruik van:
Noodzakelijke en functionele cookies, bv. voor het voorkomen van dataverlies.
 
Performantie cookies met als doel het gebruiksgemak van de website te verbeteren. Daarvoor maken we gebruik van Google Tag Manager en Google Optimze.

 
Profiel cookies met als doel het surfgedrag bij te houden: Google Analytics. De hierdoor gegeneerde informatie over je bezoek aan de website (met inbegrip van jouw IP-adres, tijdstip waarop je de site bezoekt, het type browser dat je gebruikt, de pagina’s die je raadpleegt en de bestanden die je downloadt) wordt door Google gebruikt om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Natuurpunt. Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

 
Profiel cookies met als doel het surfgedrag bij te houden: OptinMonster. Via deze tool houden we bij of u de website al heeft bezocht en of u al een popup heeft gezien, en eventueel op hebt geklikt.

 
Profiel cookes via AddThis. Met deze tool laten we gebruikers toe om pagina’s te delen met hun eigen netwerk. AddThis plaatst een cookie om uw surfgedrag naar andere website die dezelfde tool gebruiken te analyseren. 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? 
Natuurpunt bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt of zoals wettelijk vereist is. Wij hanteren volgende bewaartermijnen:
 • Persoonsgegevens in de boekhouding (incl. leden- en donateursgegevens): 7 jaar of langer indien dit verplicht wordt door de subsidieverlener
 • Overige gegevens van leden, vrijwilligers en sympathisanten: maximaal 5 jaar
 • Klantengegevens webshop: 5 jaar
 • Deelnemers cursussen, campagnes, projecten en andere activiteiten: max. 5 jaar
 • Abonnees nieuwsbrieven: max. 5 jaar
 • Natuurgidsen: tot inlevering van diploma of badge
 • Kandidaat erflaters en major donors: max. 3 jaar na laatste contact
 • Prospectiedoelgroepen voor ledenwerving: max. 3 jaar na laatste contact 

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens? 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of verlies. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 • Alle personen die namens Natuurpunt van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een autorisatie- en authentificatiebeleid op al onze systemen.
 • Wij gebruiken een virusscanner en installeerden een ‘firewall’.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We informeren onze vrijwillige en professionele medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy doen we een analyse om de bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen. 

Minderjaren en gevoelige gegevens 
Natuurpunt verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen (-16 j) of persoonsgegevens die als gevoelig worden geclassificeerd.  

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden? 
Natuurpunt beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven. Wij kunnen je gegevens wel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Gegevens van leden, donateurs en deelnemers aan activiteiten worden uitgewisseld met de lokale afdelingen en werkgroepen en met de regionale verenigingen die bij Natuurpunt aangesloten zijn voor de verzending van nieuwsbrieven en om je te kunnen uitnodigen voor activiteiten. Verder maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzenden van onze verenigingsbladen naar onze leden
 • Het drukken van de lidkaarten van onze leden
 • Het drukken en verzenden van de mailings naar onze donateurs
 • Het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en mailings
 • Het verzorgen en verwerken van enquêtes, bevragingen en info-aanvragen
 • Het verzorgen van de internetomgeving (website met persoonlijke inlog voor de leden)
 • Het verzorgen van een online giftentool
 • Het opvolgen van betalingen via de website   

Met een beperkt aantal commerciële partners kan Natuurpunt in het kader van een samenwerkingsovereenkomst persoonsgegevens uitwisselen voor de toekenning van ledenvoordelen aan onze leden, voor het berekenen van een commissie aan Natuurpunt en voor het promoten van lidmaatschappen bij niet-leden in het klantenbestand van de commerciële partner.Voor het bekomen van prospectiedoelgroepen voor de ledenwerving werken we samen met een externe dataverwerker Bisnode Belgium (www.bisnodeenu.be). We doen dit ook voor het aanvullen of verbeteren van je gegevens wanneer bv. blijkt dat we niet over het juiste adres beschikken voor de verzending van het ledenblad.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zo zal hij je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moet hij je gegevens wissen van zodra de opdracht is voltooid.